Sản phẩm: Trà khổ qua rừng ĐakLak

Nhà phân phối: Nhà thuốc Băng Tâm.

Điện thoại: 0938.25.45.25

Địa chỉ: 207 Nguyễn Văn Quá, Quận 12

MST: